Tuesday, October 29, 2013

Shaolin Temple (1976)
Shao Lin si 
Režija: Chang Cheh 
Koreografija: Hsieh Hsing                                                                                                                                  Uloge: Fu Sheng, Chi Kuan-Chun, Wai WangU tretiranju istorije u kung fu filmovima hongkonški autori su, otprilike, kao Klingonci; vole da se njome bave, ali je uglavnom prilagođavaju sebi, tumače onako kako im odgovara i ne osvrću se previše na istorijske činjenice. Legende i mitovi se isprepliću sa istorijom te stvaraju zbrku u datumima, događajima, ličnostima... Rezultat toga je da imamo ne samo različite interpretacije legendi već često legendarni i autentični likovi iz različitih epoha pojavljuju se zajedno u filmovima koji su u prolozima uvijek predstavljeni da su rađeni prema ”istorijskim događajima”. To može da izazove popriličnu konfuziju kada se obrađuje jedna tema (npr. paljenje Šaolina) iz više uglova, a pogotovo kada jedan autor (u ovom slučaju Chang Cheh) istu temu obrađuje na različite načine u svojim filmovima.Već sam se dosta bavio Šaolinskim filmskim krugom, serijalom filmova o tradiciji Šaolina u kojem su se dosta kreativno tumačili događaji vezani za hram. U filmu Shaolin Temple, koji je četvrti nastavak serijala, Cheh nastavlja da istražuje mitologiju hrama i iz raznih uglova priča priču koja je u mnogim segmentima dosta slična prethodnim dijelovima, a opet dovoljno različita da se ne ponavlja.


Istorijski događaji u Shaolin Temple idu, otprilike, ovako: 1644 pala je Ming dinastija nakon koje Mančurijanci osnivaju svoju Qing dinastiju, koja će potrajati sljedeća dva i po vijeka do stvaranja republike. Dvadeset godina kasnije, Ming lojalisti, koji su se skrivali na Tajvanu, šalju grupu svojih pet mladih boraca u Šaolin. Njihov zadatak je bio da uče šaolinske borilačke vještine, šire anti-Qing propagandu i čekaju. Nakon napada Xilua sa sjevera, Imperator Qinga je pozvao u pomoć sve raspoložive snage, na šta se odazvalo 128 monaha iz Šaolina koji su porazili neprijatelja. Imperator je ponudio bogatstvo monasima, ali, oni su željeli samo da se vrate u hram i da nastave sa svojim aktivnostima. Ipak su kao nagradu prihvatili Imperijalni pečat koji ih je jedno vrijeme štitio. Vijest o njihovom herojstvu se brzo širila te su stekli poštovanje u svim dijelovima Carstva. To je rezultiralo velikom broju kandidata koji su dolazili iz raznih provincija Kine želeći da nauče šaolinske borilačke vještine, pa je hram počeo da prima sve više iskušenika. Kako je Šaolin vremenom postao utočište za Ming lojaliste i razne anti-Qing elemente, sud Qinga je to protumačio kao zavjeru protiv Imperatora i naredio uništenje hrama.

Legenda kaže kako je 1735. vladin službenik došao u Šaolin da se pomoli i zapali svijeće, da bi bio uhvaćen u pokušaju krađe Imperijalnog pečata i najuren iz hrama. Nakon neuspješne krađe odlazi Imperatoru Yong Zhengu, kome je prenio kako je danima špijunirao monahe u Šaolinu te da oni planiraju subverzivne aktivnosti protiv Qinga. Imperator je odmah naredio invaziju u kojoj je Šaolin spaljen do temelja a skoro svi monasi poubijani. Prema legendi, preživjeli su samo petorica – isti monasi iz prethodne verzije događaja. Tih pet monaha, Cai De Zhong (Ti Lung), Li Se Kai (Yueh Hua) Hu De Di (David Chieng) Fang Da Hong (Wong Chung) i Ma Cao Xing (Tony Liu), postali su poznati kao Pet Predaka Šaolina. Film Shaolin Temple govori o njima, novim iskušenicima Fong Sai Yuku (Fu Sheng), Hu Huei Chenu (Chi Kuan Chun) i  Hung Hsi Kuanu (Wai Wang), te njihovim aktivnostima prije paljenja hrama i posljednjem obračunu neposredno pred paljenje hrama. Nakon uništenja hrama, pet majstora su se razišli na razne strane kako bi dalje širili svoje učenje. Hu De Di i Cai De Zhong su sa svojim učenicima otišli u Fuijan provinciju i osnovali novi južni hram.

Prema drugoj verziji događaja, opet za vrijeme Imperatora Yong Zhenga, Qing špijuni su podmitili monaha Ma Fu Yia (u nekim verzijama priče Pai Mei) da im pomogne u uništenju hrama. Od 128 monaha u Šaolinu, Ma Fu Yi je bio rangiran kao sedmi, zbog čega se do danas u hramu broj sedam smatra nesrećnim. Navodno je jednom prilikom nepravedno kažnjen, što je kod njega izazvalo burnu reakciju i prelazak na stranu Qinga je bio način da se osveti onima koji su ga kaznili. Ma je vojnicima Qinga nacrtao karte Šaolina, pokazao sve tajne prolaze, izlaze, te zamke oko hrama, utabavši tako put uništenja Šaolina i pokolja monaha.


Na početku filma, iskušenici kleče ispred Šaolina danima bez hrane i vode, a samo najizdržljiviji prolaze inicijaciju te bivaju primljeni u hram. Među primljenima se nalaze Fong Sai Yuk, Hu Huei Chen i Hung Hsi Kuan. Pošto se stvari brzo odigravaju razlozi njihovog dolaska pred hram, od samog starta, nisu dovoljno objašnjeni. Znamo da su većinom Ming lojalisti i da se Fong prijavljuje da bi osvetio oca. U okviru glavne radnje postoji taj uslovno rečeno podzaplet vezan za pokušaj Fong Sai Yuka da pobjegne iz hrama kako bi se osvetio. Na početku je samo Hu Huei Chenu dozvoljeno da uči borilačke vještine, međutim, dolaskom grupe pobunjenika u hram stvari se mijenjaju. Radi se o grupi bivših monaha na čelu sa Hu De Diem (David Chiang) i Cai De Zhong (Ti Lung), takođe Ming lojalistima koji pronalaze utočište u Šaolinu nakon poraza u sukobu sa Mančurijancima. Fong Sai Yuk i Hu Huei Chen, koji su nakon godina napornih treninga usavršili svoje borilačke vještine, odlučuju da napuste hram, ali, da bi to uradili, moraju da prođu kroz Luohan Hall sa Bronzanim ljudima (Bronzani ljudi u Chehovoj varijanti su Drveni ljudi). U međuvremenu, Fong saznaje da se u hramu krije Qing špijun koji organizuje zavjeru. On pokušava da na vrijeme obavijesti monahe o Imperatorovoj namjeri da uništi Šaolin. Ipak, Mančurijanci su brži, događa se neizbježno i monasima ostaje samo da skupo prodaju svoju kožu.

Kada je u pitanju različito tumačenje istorijskih izvora i legendi, u filmu postoji priličan broj nelogičnosti vezanih za likove i događaje. U Shaolin Templeu se pojavljuju Fong Sai Yuk, Hu Huei Chen i Hung Hsi Kuan, koji će kasnije postati dio čuvenih 10 Tigrova Šaolina. Oni treniraju u južnom Šaolinu iako istorijski izvori kažu da su rođeni nakon paljenja hrama i nikako nisu mogli bili tamo. Tigrovi takođe nisu bili Šaolinski monasi, osim San Tea, već samo pobunjenici i borci odani hramu. Takođe, u filmu Fong Sai Yuk prolazi Luohan Hall gdje se nalazi 108 Bronzanih ljudi Šaolina, zatim bježi iz hrama kroz tunel kako bi se osvetio Mančuriancima za smrt oca. Luohal Hall je zaista bila jedna od 35 komora u hramu, ali onoga južnog u Fuijanu. Legenda kaže da je Fong Sai Yuk pobjegao iz hrama, ali ne iz Šaolina u Henanu, već iz hrama u Fuijan provinciji koji je tek kasnije sagrađen.U filmu se pojavljuje i Wing Chun, monahinja koja je izmislila čuveni stil koji po njoj nosi ime, kao savjetnica Hu De Di i Cai De Zhonga, a za to opet ne postoje istorijski izvori niti ih neka legenda dovodi u vezu.

Iako se pretpostavlja da je Imperator Shunzhi (1644-1661.) zapravo bio taj koji je zapalio Šaolin nakon pohoda 1647. godine, u legendama, literaturi, a kasnije i na filmu, paljenje hrama veže se uglavnom za ime Yong Zhenga (1723-1735). Jedan od razloga je, vjerovatno, što u svim legendama Fong Sai Yuka,Yong Zheng predstavlja direktnog antagonistu. U njegovo vrijeme, bilo je zabranjeno praktikovanje šaolinskih borilačkih vještina i monasi su morali da vježbaju krijući se. Takođe, za običan narod ne samo da je bilo zabranjeno nošenje i posjedovanje oružja već je i broj noževa ili bilo kakvih oštrih predmeta po domaćinstvu bio ograničen. Brakovi između Mančurijanaca i ostalih stanovnika Kine su bili strogo zabranjeni, dok je Qing sud propagirao pušenje opijuma, koji je opet za Mančurijance bio zabranjen. U tom periodu, kao odgovor na represalije Qinga nastaju novi šaolinski stilovi koje se prenose u tajnosti. Imperator Yong Zheng se pojavljuje kao siva eminencija u velikom broju kung fu filmovima, prije svega u onima koji za temu imaju paljenje hrama i progone Ming lojalista. Nekada se pominje samo u prolozima, dok je u nekim filmovima mnogo više zastupljen, poput The Blazing Temple Josepha Koua koji, takođe, obrađuje temu paljenja Šaolina. U serijalu Flying Guillotine, Yong Zheng je idejni tvorac giljotina i vođa specijalnog tima ubica koji se krvavo obračunava sa Ming lojalistima. I u tom filmu je prikazana još jedna verzija njegove smrti. U 18 Bronzeman serijalu okosnica priče je njegov odnos prema Šaolinu. U prvom dijelu prolazi obuku u Šaolinu, dok u drugom, nakon što postaje Imperator, pokušava da uništi hram. Izvori ne pominju da je ikad prošao bilo kakvu obuku u hramu i to se čini malo vjerovatno. Mada, prema nekim izvorima, njegov deda, Imperator Shunzhi, bio je monah i vjerovatno odatle potiče legenda. Pretpostavlja se da je nakon 13 godina vladavine Yong Zheng ubijen od strane atentatora, dok jedna od legendi kaže da se otrovao ispijajući "eliksir mladosti".

Prvi film u serijalu, Men from the Monastery, opisuje događaje prije paljenja manastira i zapravo prati paralelenu priču kao Shaolin Temple, sa razlikom da ovdje Chang Cheh uvodi rivlasku školu kao antagoniste glavnim junacima. U filmu se pojavljuju Fu Sheng kao Fong Sai Yuk, Chi Kuan Chun kao Hu Huei Chen, dok Hung Hsi Kuana umjesto Wai Wanga glumi Chen Kuan Tai. Treći nastavak 5 Shaolin Masters, prati doživljaje preživjelih monaha nakon izdaje Ma Fu Yia i paljenja hrama. Oni organizuju Hong ligu (Red Flower paviljon) i zavjetuju se na borbu protiv Qinga. Iako se radi o drugoj verziji legende o Šaolinu sa Meiem kao izdajnikom, zapravo je u pitanju nastavak priče koju gledamo u Shaolin Temple. Međutim, ovdje nema Fong Sai Yuka i Hung Hsi Kuana, jer se film bavi isključivo sudbinom monaha. Interesantno je da samo Ti Lung, David Chiang i Wang Lung Wei kao Mai (koji gine u oba filma) repriziraju svoje uloge, dok Fu Sheng i Chi Kuan Chun igraju dvojicu od Pet Predaka Šaolina.

Ti Lung, David Chiang, Fu Sheng, Chi Kuan Chun i Meng Fei

Shaolin Martial Arts je kao i 5 Shaolin Masters vremenski smješten u period nakon paljenja hrama. Šaolinske škole su se već raširile po carstvu i Mančurianci pokušavaju na sve načina da ih unište. Među antagonistima je neizbježni Wang Lung Wei. Ovo je, vjerovatno, najbolje koreografisani film u serijalu jer su na njemu radili Lau Kar Leung i Tong Gai. Heroes Two je priča o Fong Sai Yuku (Fu Sheng) i Hung Hsi Kuanu (Chen Kuan Tai) kao učenicima monaha Zhi Shana, jednog od Pet Mudraca iz Šaolina. Hung Hsi Kuan je u bijegu nakon paljenja hrama i biva uhvaćen od Mančurijanaca. Fong Sai Yuk kopa tunel kako bi ga spasio kao svojevremeno kada je i sam bježao iz Šaolina. Jedna od nelogičnosti filma je ponovo upoznavanje Fong Sai Yuka i Hung Hsi Kuana, iako ovaj film hronološki dolazi kasnije u odnosu na Men from the Monastery, u kojem se ovaj dvojac poznaje i trenira zajedno. Ako sve ovo izgleda konfuzno na papiru, na filmu je možda i komplikovanije. Bitno je naglasiti da, iako filmovi obrađuju nekoliko verzija istih događaja sa čestim preklapanjima, kao i veliki broj likova i situacija koje je teško popamtiti, to nije neophodno da bi razumjeli šta se dešava, već jednostavno treba pratiti glavni tok priče vezan za Fong Sai Yuka i Pet Predaka Šaolina.

Shaolin Temple je posljednja Chehova saradnja sa Ti Liungom i David Chiangom, koji su u drugom planu (iako je Ti Lung na omotu američkog DVD izdanja filma) u odnosu na tada nove zvijezde Fu Shenga i Chi Kuan Chuna kao glavne protagoniste filma, dok se po prvi put, doduše u sporednim ulogama, u filmu zajedno pojavljuju budući junaci njegovog Venoms serijala (Sun Chien, Phillip Kwok, Lo Meng, Lu Feng, Wai Pak). Chang Cheh je zajedno sa Ti Lungom i David Chiangom (poznati kao “Čelični trio” Shaw Brothers produkcije) u period između 1969. i 1976. snimio čak 28 filmova. Cheh je tokom karijere tematski uglavnom ostao na terenu sukoba Ming patriota i Qing zavojevača, mada je ponekad osim zlih Qinga ubacivao i neke druge antagoniste. Npr. u Naval Commandos loši momci su Japanci, u Boxer  Rebellion Evropljani, ipak, u velikoj većini njegovih filmova antagonisti ostaju Mančurijanci.

Osim što je posljednji film “Čeličnog trija”, zanimljivo je da Shaolin Temple označava i prelaz u posljednju fazu Chang Chehove karijere – treću Venoms fazu. Prva faza se računa od One-Armed Swordsmana i Heroic Bloodshed perioda, druga od Heroes Two do završetka Šaolinskog kruga sa Shaolin Templeom kao posljednjim filmom u serijalu. To je vidljivo i na koreografiji u kojoj se prilično odstupa od realnih borbi koje je uspostavio Lau Kar Leung. Mnogo je više trampolina, akrobatike i skakanja nego u ranijim Chehovim filmovima. Taj stil, uz obilato korišćenje raznih vrsta oružja (Venomse su uglavnom bili zaduženi za oružje),  postaće zaštitini znak posljednje faze Chehove karijere u Shaw Brothersu.Koreografiju je radio Hsieh Hsing, Chehov saradnik u periodu Šaolinskog filmskog kruga. Hsing je bio glavni koreograf kod Chang Cheha od odlaska Lau Kar Leunga 1975. (nakon filma Marco Polo), dok Robert Tai nije preuzeo njegovu ulogu. U tom periodu je radio na nekoliko bitnih filmova (Shaolin Temple, 7 Men Army, Shaolin Avengers, New Shaolin Boxers) i izučio zanat u ozbiljnoj produkciji, što mu je pomoglo u nastavku karijere. Stil orkestriranja akcije u Chehovim filmovima, koji je krajem šezdesetih i dobrim dijelom  sedamdesetih sa svojim timom bio na vrhuncu kreativnog napona,  već 1976. je izgledao malo zastarjelo. Razlog toga je pojava nove generacije koreografa iz opere, kao što su bili Sammo Hung, Yuen Woo Ping, kasnije i Jackie Chan, koji su brzinom, fluidnošću akcije i atraktivnim akrobacijama koreografiju digli na mnogo viši nivo. To ne znači da je akcija u filmu loša, Hsieh Hsing u najgorem izdanju je spadao među najbolje koreografe u Shaw Brothersu, ali je očigledno da kada poredite npr. Iron-Fisted Monk, Sammo Hungovu debitantsku režiju, koju je radio iste godine za Golden Harvest, razlika u brzini akcije je očigledna.

Fokus filma je na treninzima iskušenika u Šaolinu, od kojih svaki usavršava svoj poseban životinjski stil (Tigra, Ždrala, Zmije, Zmaja i Leoparda). Scene treninga su sjajno odrađene i  vjerovatno inspiracija Lau Kar Leungu da ih unaprijedi par godina kasnije u kultnom The 36th Chamber of Shaolin. Tokom treninga monasi zadaju dosta neobične vježbe za iskušenike, između ostalih balansiranje na kamenju ili koriste tehniku miješanja riže kako bi ih naučili korišćenje Guna – motke kao praoružja svih borilačkih vještina i najvažnijeg oružja u Šaolinu. Gun ili Bo se kasnije razvio u Cudgel – drvenu motku kojoj je jedan kraj bio veći od drugog – kao jedno od najkarakterističnijih kineskih dugih oružja. Izgledom je podsjećao na tradicijonalni buzdovan, na čiji su se vrh stavljali metalni šiljci. Uz strijele i koplja, najčešće je korišćen u kineskoj pješadiji. Cudgel se pravio od bambusa, a vremenom su iz njega nastala i neka druga oružja od kojih je najpoznatije three-section staff, koji je zapravo Cudgel slomljen na dva mjesta i povezan običnim kanapom ili lancem. Po jednoj verziji oružje je napravio Chao Hong Yin, prvi Imperator Song Dinastije, a po drugoj, koja je detaljno prikazana u već pominjanom The 36th Chamber of Shaolin, three-section staff je izumio monah San Te tako što je tokom treninga slučajno polomio motku na dva mjesta, a zatim je povezao kanapom.

Poznato je da je, za ove filmove, Lau Kar Leung individualno radio sa Fu Shengom kako bi ga maksimalno fizički pripremio za ulogu Fong Sai Yuka. Prema legendi, Fong Sai Yuk je bio najbolji borac od svih majstora Šaolina i evidentna je namjera da mu se da više prostora na filmu te da izgleda moćnije od ostalih. U borbama "jedan na jedan" bilo je teže sakriti nepoznavanje vještine iz prostog razloga jer nije bilo statista kao u grupnim borbama koji bi skretali pažnju. Tu se Fu Sheng sjajno snalazio i očigledan je njegov napredak u odnosu na Heroes Two, koji je sniman dvije godine ranije. Njegovi leteći udarci izgledaju vrlo moćno a posebno dolaze do izražaja u duelu sa Ku Fengom, koji igra vođu Imperijalne garde i koji se pokazao kao više nego dobar rival Shengu i ostalima.

Wang Lung Wei
Još jedan u nizu loših momaka zlatnog doba kung fu filma bio je Wang Lung Wei. Lung Wei je glumio u svim ključnim filmovima pod rediteljskom palicom Chang Cheha, kasnije i kod Lau Kar Leunga. U Shaolin Temple je u svojoj standardoj ulozi glavnog negativca Ma Fu Yia. Počeo je u Five Shaolin Masters (1974), tako što ga je Cheh primijetio kao statistu i ponudio mu ulogu. Kod Lau Kar Leunga je, ipak, dobijao mnogo veće role, među kojima su najpoznatije bile one u Dirty Ho (1979), Return to the 36th Chamber (1980), Martial Club (1981) i The Eight Diagram Pole Fighter (1983). Spadao je u fizičke dominantnije glumce, što ga je kandidovalo za uloge glavnih negativaca, henchmena i raznih nasilnika.

U posljednjoj borbi imamo, neizbježan, Chehov slow-motion u scenama pogibija i upotrebu drečave krvi, doduše, ni blizu kao u njegovoj Bloodshead fazi. Uopšte gledano, film je mnogo manje krvav od prethodnih Chehovih filmova. Ono što je ostalo nepromijenjeno je razvučena posljednja borba traje preko dvadeset minuta i koliko god to dobro zvuči, rezultat nije sjajan. Scene masovnih borbi su dobro koreografisane ali predugo traju i postaju repetativne i monotone. Koreografije koje traju duže, a snimane iz jednog kadra, za glumce i statiste mogle su da predstavljaju problem jer ih je bilo mnogo teže zapamtiti. Jedan od načina savladavnja takvih koreografija u old school filmovima je izgovaranje poteza naglas kako bi se obavještavajući rivala o sledećem potezu lakše koordinisali pokreti. Prosto rečeno: što se više urlikalo, akcija je bila brža i raznovrsnija. Poznato je da su svi SB filmovi snimani bez zvuka i da su udarci u borbama i dijalozi glumaca kasnije sihronizovali. Lau Kar Leung je tu tehniku često koristio u Chehovim filmovima, Hsieh Hsinga je takođe preuzima, a posebno je vidljiva kod Gordona Liua u skoro svim filmovima koje je radio sa Leungom.


Shaolin Temple ne treba brkati sa istoimenim Jet Lievim filmom iz 1982., koji je bio prvi kung fu film sniman u kineskoj produciju na autetntičnim lokacijama sjevernog Šaolina sa idejom da se kapitalizuje na popularnosti hrama, kojem je doprinio upravo Chang Cheh sa svojim filmovima.

Šaolinski krug kao serijal nije lako pratiti iz mnogo razloga: naracija je prilično konfuzna, priče se često preklapaju, glumci koji igraju jedne uloge u nastavcima igraju potpuno druge, negativci  koji ginu u jednom filmu u sljedećem jednostavno oživljavaju… Ipak, ovi filmovi nisu zamišljeni od strane Chang Cheha kao klasičan serijal, već kao pregled svih legendi prije i neposredno nakon paljenja hrama ispričanih iz raznih uglova. Kao takav, uz sve mane, on je sigurno najbolji serijal filmova o Šaolinu ikad napravljen i fanovi kung fu filmova ga ne bi trebali propustiti.

4 comments:

 1. Sjajan tekst, posebno mi se sviđa povijesni dio. Chang Chehov serijal filmova o Shaolinu je i meni bio konfuzan, zato sam pokušao razriješit neke komplicirane odnose iako nisam siguran da sam uspio.
  Nakon paljenja sjevernog Shaolin hrama u Henanu spasilo se 5 predaka (ancestors), od kojih će Tsai De-zhong i Hu De-di zajedno s 2 učenika (Yu Zongom i Zhi Kongom) osnovat novi južni Shaolin samostan u provinciji Fujian koji je postao baza za 5 starijih (elders). Mene je dugo bunilo to što nisam razlikovao 5 predaka iz sjevernog hrama od 5 starijih iz južnog hrama. Tih 5 starijih iz južnog hrama su: Wu Mei (utemeljila wing chun), Bai Mei, Feng Dao-de, Miao Xian i Zhi Shan (imena sam preuzeo iz knjige o Wing Chunu od Leung Tinga koji je bio učenik Yip Mana, a sigurno ti je poznato da je radio koreografiju za neke Venom filmove s Robert Taiem). Ovaj Zhi Shan je utemeljio 35 komora i imao 9 učenika od kojih su osmorica bili 10 tigrova iz Shaolina. Potom su Mančurijanci uništitli i ovaj južni samostan u Fujianu, iz kojeg se spasilo 5 starijih i 10 tigrova, a navodno im je jedan od starijih Bai Mei pomogao (dakle njegova se izdaja vezuje za južni samostan). Fong Sai-Yuk, Hu Huei Chen i Hung Hsi-Kuan (utemeljio Hung fist/tiger crane stil kojeg Fu Sheng demonstrira u Shaolin Martial Arts filmu) su bili trojica od 10 tigrova iz južnog samostana i kako si napisao u ovom filmu su pogrešno smješteni u sjeverni hram.
  Prema tome ja mislim da bi za sjeverni hram u Henanu trebali vezat 2 filma iz Chang Chehovoh kruga filmova o Shaolinu, to su: Shaolin Temple (premda sadrži spomenute netočnosti) i Five Shaolin Masters (o 5 predaka). Za južni hram u Fujianu se vezuju: Men From the Monastery (i njegov koherentniji rimejk Shaolin Avengers), Herose Two i Shaolin Martial Arts koji je vremenski smješten nakon paljenja južnog hrama jer u njemu glavni likovi uče wing chun i hung fist stilove.
  Oprosti na podužem postu.
  pozz
  Shang-Chi

  ReplyDelete
 2. hej, ne naprotiv, otvorio si par jako zanimljivh pitanja. u pravu si. sad sam vidio da na jednom mjestu henan povezujem sa južnim i vjerovatno sam stvorio još veću konfuziju :). meni je na početku bio problem razlikovati imena na kantonskom i mandarinskom, jer u filmovima je kantonski, a u literaturi skoro redovno mandarinski. mene takođe zanima istorija ali više istorija njihove kinematografije, posljednih dana se malo bakćem sa wong fei hungom, vidjeću šta će od toga da ispadne. mislim da je u ovoj priči o shaolinu riječ istorija ili povijest zapravo pogrešna, jer mi ovdje namamo nikakve istorijske izvore, već isključivo legende i interpretacije. fong sai yuk nije istorijska ličnost, južni hram nikada nije postojao i to je samo pitanje interpretacije mitova u konstrukciji, da tako kažem, main stream “legende o shaolinu”. u tom smislu, chang cheh ni jednu legendu nije favorizovao, ponudio je nekoliko njih, čak neke i sam isfabrikovao, i to je po meni ok. dakle, ja mislim da ne postoji prava legenda, već jednostavno one koje su više ili manje eksploatisane.
  e, sad, pitanje njihovog odnosa prema istoriji je najzanimljivije. jedan moj poznanik je bio u hongkongu, posjetio je kuću bruce leea, bio u clearwather bayu, itd… nije neki fan old school filmova, ali zna najosnovnije stvari. ono što ga je iznenadilo je kolko ljudi u hongkongu zapravo malo znaju o tom dijelu svoje tradicije. njima je bilo čudno zašto se on zanima za “neke tamo filmove iz 70-tih”. iz njegove priče sam zaključio da njima tradicija, osim ako nema neku upotrebnu vrijednost, ne znači zapravo ništa i da žive u najbukvalnijem smislu u sadašnjem trenutku. znači, nove tehnologije, novi filmovi…a sve što je maltene staro par godine za njih je antička istorije. ja mislim da to nije isključivo pomodarstvo, već dio njihovog mentaliteta, jer amerikanci su preko serije kung fu uveli shaolin u popularnu kulturu, pa su tek onda liang i cheh počeli da rade shaolinski krug, sa tim da cheh o shaolinu nije znao ništa.. zato ja mislim da cheh zapravo nije bio zainteresovan da kopa po istoriji, već da samo smjesti fong sai yuka u “istorijski kontekst”, gdje će biti što više tučnjava, krvi i paljevina, te da sve to maksimalno eksploatiše.
  pozz.

  ReplyDelete
 3. U pravu si, mi ovdje uglavnom govorimo o legendama koje su konstruirane u povijesnom kontekstu, a one se međusobno preklapaju i često djelomično ili sasvim negiraju zbog čega nam stvaraju konfuziju (što je normalno u svim kulturama, Danilo Kiš je u jednoj priči o sličnom zapisao: ''Istoriju pišu pobednici. Predanja ispreda puk. Književnici fantaziraju. Izvesna je samo smrt.'') Zato mi je zanimljivo čitati tvoj blog jer vidim da imaš veliko znanje o ovoj kinematografiji, zahvaćaš duboko i pišeš stručno, pa dosta toga naučim. Ja neznam nikoga tko gleda ove ''old school'' filmove. Zanimljivo, ali takav površan odnos prema tradiciji bih prije očekivao na zapadu nego dalekom istoku, ali vjerojatno sam kroz filtrirano konzumiranje filmova, knjiga, vještina i sličnog dobio iskrivljenu subjektivnu sliku njihovog mentaliteta.
  Nadam se da ćeš na blogu objavit tekst o Wong Fei Hungu kad napišeš. On je bio majstor hung fist (hung gar ili hong jia) stila kojeg je utemeljio Hung Hsi-kuan (Hong Xi-guan) jedan od 10 tigrova koji su pobjegli iz Shaolin hrama u Fujianu. Lau Kar Leung je isto prakticirao taj stil, pa je snimio film i o Fei Hungu (Challenge of the Masters) i o Hung Hsi-kuanu (Executioners From Shaolin, zanimljivo da i ovdje Hunga glumi Chen Kuan-tai kao u Men From the Monastery pa bi mu zbog kontinuiteta moga biti svojevrsni nastavak). O Fei Hungu je snimljeno bezbroj filmova od kojih mnoge nisam gledao pa me zanima tema.
  Shang-Chi

  ReplyDelete
 4. hvala. hoću, ali filmskog fei hunga, koji je izuzetno važan za žanr a jako malo je eksponiran.

  pozz.

  ReplyDelete